Monday, March 31, 2008

~~ PENDIDIKAN~~

~~PENDIDIKAN~~


YB AR Hj Ismail B. Othman juga tidak ketinggalan dalam melaksanakan program dalam bidang pendidikan. Beliau amat mementingkan pendidikan kepada setiap penduduk kawasan beliau. Selain menjadi Pengerusi PIBG di 2 buah sekolah di dalam Kawasan Dun Kuala Linggi, beliau juga aktif dalam menganjurkan program ceramah untuk pelajar sekolah rendah yang akan mengambil peperiksaan UPSR. Sudah 2 tahun berturut – turut beliau telah menganjur Program Motivasi DIDIK di Dun Kuala Linggi. Begitu juga dengan tahun ini, beliau akan menganjurkan Program Motivasi DIDIK, iaitu program teknik menjawab soalan kepada pelajar – pelajar UPSR pada pertengahan bulan Jun 2008.

Antara lain, beliau juga berhasrat untuk menganjurkan Ceramah Agama di Kampung Permatang pada setiap 2 bulan sekali. Pada peringkat awal ini, pada 26 April ini, beliau akan menjemput penceramah untuk Majlis Ceramah Agama ini.
Dengan kata lain, Majlis seperti ini seharusnya menjadi agenda dalam setiap komuniti bagi meningkatkan kesedaran setiap insan.